Informasjonsbrosjyre

Studentoppgave – Brosjyre for markedsføring av studiet «Digital Mediebruk».

Forsiden til brosjyren.

Forside.

Baksiden av brosjyren

Bakside.