PowerPoint

Presentasjon av tillitsvalgsystemet ved Høgskolen i Gjøvik. Presentasjonen ble gitt til studenter og ansatte under høgskolen sitt årlige kvalitetsseminar. Under ser du noen utsnitt fra presentasjonen.

Forenklet versjon av organisasjonskartet.

Forenklet versjon av organisasjonskartet.

De ulike nivåene i organisasjonen er markert med fargekoder.

De ulike nivåene i organisasjonen er markert med fargekoder.

Eksempel på en enkelt rolle i organisasjonen.

Eksempel på en enkelt rolle i organisasjonen.