Informasjonsbrosjyre

Studentoppgave – Praktisk bruk av Adobe InDesign. Under ser du to eksempeler fra layouten.

Dobbeltside

Dobbeltside

Enkeltside

Enkeltside