Kortfilm

Kortfilmen «Pass så dyktig på skinnet ditt» er produsert som eksamensoppgave i emnet «Digital videoproduksjon» ved Høgskolen i Gjøvik. Teamet for oppgaven er hentet fra «Bjørnsonåret 2010», og manuset er inspirert av Bjørnson sitt dikt «Killebukken».