Logo

Nordland Idrettskrets slår et slag for folkehelsen med prosjektet «Trim i lag». Trim i lag har som mål å etablert flere lavterskel trimtilbud hos idrettslagene i Nordland. Over ser du logoen som jeg har utarbeidet for prosjektet. Under ser du eksempel på hvordan logoen kan brukes på trenings t-sjorter.

Bildet viser logoen som jeg designet for Trim i Lag prosjektet.

Logo for prosjektet «Trim i Lag».

Trim i Lag sin logo demonstrert på T-skjorter.

Slik ser «Trim i Lag» sin logo ut på T-skjorter.